CURRICULUM VITAE


Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin Yliopisto 1990

Yrittäjä, kuluttaja-asioiden koulutus ja konsultointi yrityksille ja yhteisöille, LexLegato 2017-

Suomen Kuluttajaliitto ry, kuluttajapoliittisen osaston osastopäällikkö ja pääsihteerin varamies, myöhemmin Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry, johtava lakimies, pääsihteerin varamies, johtoryhmän jäsen 1991- 2017

Markkinatuomioistuin, varajäsen 1992-1994

Markkinatuomioistuin, jäsen 1994 - 2002

Markkinaoikeus, asiantuntijajäsen, 2002- 2010

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, johtokunnan jäsen, 1996-2000

European Consumer Law Group, jäsen, 1997-2005

Tuoteturvallisuusasioiden neuvottelukunta, sittemmin Kuluttajaturvallisuusasioiden neuvottelukunta (TEM)jäsen, 1997- 2017

Nordisk Konsumentutskot (NKU, Pohjoismaiden ministerineuvosto), jäsen, 1996 - ja sen jälkeen tulleet yhteispohjoismaiset kuluttaja-asioiden elimet- 2017

Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta, jäsen, 1996-2010

Tietosuojalautakunta, jäsen, 1992-2019

Vakuutuslautakunta (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE), jäsen ja varajäsen 1991-

Arvopaperilautakunta, sittemmin Sijoituslautakunta (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE), jäsen ja varajäsen 2009-

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE, vakuutusasioiden johtokunta, jäsen 2009-2018

Kuluttajavalituslautakunta, sittemmin kuluttajariitalautakunta, yleinen osasto, täysistunto, jäsen 1991-

Kuluttajavalituslautakunta, asuntokauppaosasto, jäsen, sittemmin kuluttajariitalautakunta, täysistuntojen I Ja II jäsen, edelleen

Kuluttajariitalautakunta, asunto- ja kiinteistökaupat- sekä kiinteistönvälitysjaosto, jäsen 2017-

Iskulauserekisteritoimikunta (MARK-Suomen Markkinointiliitto), puheenjohtaja, 1998-

 Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton eettinen valiokunta, jäsen 2009-

Panimoliitto, panimoalan ennakkotarkistustoimikunta (alkoholilainsäädäntö), jäsen, 2011- 

Kennelliiton vakiosopimustyöryhmä, ulkop. asiantuntijajäsen, 2017-2021

Tokmanni OYJ, vastuullisuuden Advisory Board, jäsen, 2017-2019

Lukuisia muita kuluttaja-asioita sivuavia liittyviä neuvottelukuntia (mm. potilasvakuutus, valmismatka-asiat, standardisointi, sähköturvallisuus, vaatimuksenmukaisuuden arviointi yms)

Olen osallistunut vuodesta 1991-2017 jäsenenä eri ministeriöissä, pääosin oikeusministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä (ja sen edeltäjissä), kaikkiin lainvalmistelutyöryhmiin, joissa on valmisteltu tai implementoitu kuluttajien oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvää lainsäädäntöä.

Näitä ovat olleet muun muassa kuluttajasuojaan (markkinointi ja sopimusehdot), kulutusluottoihin, etä- ja kotimyyniin, aika-osuusasuntoihin, vakuutussopimuksiin, valmismatkoihin, valmismatkaliikkeisiin, henkilötietoihin ja tietosuojaan, asunto-osakeyhtiöön, tuoteturvallisuuteen, maksuvälineisiin, maksupalveluihin, ryhmäkanteeseen, sijoitusrahastoon, kuluttajaviranomaisen toimivaltaan, pikaluottoihin, kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajariitojen ratkaisuun, asuntoluottoihin yms. liittyvät lainsäädäntöhankkeet. Tähän on liittynyt myös asiantuntijalausuntojen valmistelu ja kuuleminen eduskunnan valiokunnissa.

Olen vuodesta 1992 saakka kouluttanut sekä tilauskoulutuksissa että yleisötilaisuuksissa kuluttajia ja yrityksiä lähes kaikissa yllä mainituissa aihealueissa