Vastuullisuutta vain valtamerten takana?

15.03.2021


Kun puhutaan vastuullisuudesta, esiin nousee yleensä ilmastonmuutos, lapsityövoima tai ihmisoikeudet. Yritysten kannattaisi kuitenkin katsoa myös lähemmäs, sillä kuluttajansuoja on keskeinen osa vastuullisuutta. Jos yritys ei pysty täyttämään edes pakottavan lainsäädännön vaatimuksia kotimaassaan, kuinka se voisi onnistua valvomaan tuotantoaan merten takana? Kuluttajansuojalaki on pakottavaa oikeutta eli yritys ei voi edes sopimalla kuluttaja-asiakkaansa kanssa poiketa tai heikentää niitä oikeuksia, joita laissa kuluttajalle varmistetaan. Tästä huolimatta lähes poikkeuksetta yritysten kuluttajasopimusehdot ovat lain vastaisia. Miksi? Tuskin ainakaan aina siksi, että yritys viis veisaisi omista, tärkeistä asiakkaistaan niin vähän, että tarkoituksella polkee näiden lakimääräisiä oikeuksia. Suurin syy lienee se, ettei yritys tunne lainsäädäntöä eikä omien asiakkaittensa suojaksi säädettyjä oikeuksia. Mitä tämä kertoo asiakkaille yrityksestä tai sen vastuullisuudesta? Voiko olla niin, että vain esimerkiksi veroja, työntekijöiden oikeuksia tai jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö on tärkeää ja merkityksellistä yrityksen vastuullisuuden kannalta? Kuluttajansuojalainsäädäntö on jäänyt tässä monen muun lainsäädännön jalkoihin. Se mielletään usein vain välttämättömäksi pahaksi, josta ei yritykselle ole muuta kuin haittaa. Vastuullisuus on kuitenkin aina myös vastuuta lainsäädännön noudattamisesta.