Takuulla pieleen?

13.01.2022

Kuluttajansuojan kenties väärinymmärretyin asian on takuu. Myyjille se on usein markkinointikikka, jolla uskotellaan asiakkaalle, että oma tuote on kestävämpi kuin naapurin tai sitten takuu käsitetään vain myyjän yleiseksi virhevastuuksi., jonka päättyessä myös vastuu lakkaa.  Molemmat ovat takuulla väärin.

Takuu on tosiassa yrityksille usein vain vapaaehtoisesti ja ymmärtämättömyydessä otettu iso riski. Takuulappuja jaetaan kassoilla ja asiakaspalvelussa kuin konsulentti marketissa maistiaisia. Takuulapuissa ei yleensä lue kuin takuuaika, jos sitäkään. Viime vuonna ratkaistiin kuluttajariitalautakunnassa juttu, jossa ison yrityksen takuulapussa ei ollut edes takuuaikaa mainittu. Laskua kertyi tälle yritykselle liki tonni kun yrityksen piti hakea usean vuoden vanha kodinkone asiakkaalta, korvata se uudella ja maksaa turhiksi käyneet korjauskulut. Kaikki vain puutteellisen takuukuitin vuoksi. Asiakkaan kädessä tällainen lappu on kuin avoin shekki (jos joku vielä muistaa, mikä shekki on).

Uusi, 1.1.2022 voimaan tullut kuluttajansuojalain säännös tarkentaa entisestään takuun määritelmää ja takuukuitin sisältöä. Uusien pykälien mukaan takuukuitti on annettava asiakkaalle henkilökohtaisesti joko kirjallisesti tai sähköisesti pysyvällä tavalla. Lisäksi laissa määritellään mitä takuukuitissa pitää kertoa asiakkaalle. Nykytila huomioon ottaen kysymyksessä voisi olla paremmin yrityksensuoja- kuin kuluttajansuojalainsäädännön pykälistö, sillä juuri yrityksen suojaksi takuukuitissa on mahdollisuus rajata se, mistä yritys menee takuuseen.

Takuu on kuitenkin edelleen vain vapaaehtoinen lisuke, joka täydentää virhevastuuta ja antaa asiakkaalle jonkun edun lakimääräisen myyjän virhevastuun lisäksi. Takuu ei siis lyhennä, korvaa tai muuta lakimääräistä virhevastuuta ja siksi uusien pykälien myötä vapaaehtoisena lisäetuna annetun takuun on mm. oltava pituudeltaan vähintään vuosi. Tämä siksi, että uusien säännösten mukainen myyjän todistustaakka virheen olemassaolosta piteni kuudesta kuukaudesta vuoteen. Takuu ei siis edelleenkään päätä myyjän vastuuta tavaran virheestä vaan myyjän vastuu valmistusvirheistä ja vastaavista jatkuu takuun päättymisestä huolimatta koko tuotteen oletetun elinkaaren ajan. Yrityksen kannattaakin huolella miettiä, kannattaako sitoutua takuuseen ja millaisilla ehdoilla antaa asiakkailleen lisäetuja lakimääräisten oikeuksien lisäksi. Jos antaa edun, se pitää myös takuulla lunastaa.